Tủ điện hạ thế tụ bù

Tủ tụ bù hạ thế : 

Trong hệ thống điện, tụ bù hạ thế được sử dụng với mục đích bù công suất phản kháng. Để nâng cao hệ số công suất cosφ nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của lưới điện. Tụ bù hạ thế là thành phần chính trong tủ điện tụ bù  bên cạnh các thiết bị khác. Để đảm bảo hệ thống bù hoạt động thông minh, ổn định và an toàn như: Thiết bị đóng cắt, bảo vệ, thiết bị đo, hiển thị,…

Tụ bù hạ thế thường dùng để tích và phóng điện trong mạch điện. Muốn tích điện cho tụ bù người ta nối hai bản cực của tụ bù với nguồn điện. Bản nối với cực dương sẽ tích điện dương, bản nối với cực âm sẽ tích điện âm.

.