Tee máng cáp

205.000 

Tê máng cáp – Tee Cable -Tee trunking : Được sử dụng phổ biến trong hệ thống máng cáp dùng chuyển hướng máng ,tạo các nhánh máng cấp vuông góc trên tuyến , có nắp đậy hoặc không nắp đạy theo hệ thống máng, có đột lỗ đáy hoặc không đột lỗ đáy tùy theo yêu cầu

+ Vật liệu : sơn tĩnh điện ,mạ kẽm nhúng nóng, tôn mạ kẽm,tôn Zam , Inox.Vật liệu sản xuất theo yêu cầu đặt hàng

.