Côn thu vuông tròn

145.000 

‘+Côn thu vuông tròn là chi tiết phụ kiện phổ biến trên hệ thống đường ống gió. Chuyển đổi tiết diện vuông sang tròn hoặc ngược lại là rất cần thiết trong việc kết nối tổng thể tuyến ống và phân bổ  các kênh ống gió vuông hay tròn phù hợp nhất mục đích và công năng của hệ thống .

Côn thu vuông tròn

+Các phụ kiện chuyển đổi vuông tròn phổ biến : Gót giày, Côn thu vuông tròn  đầu quạt,thiết bị,côn thu vuông tròn cân tâm,lệch tâm trên đường ống…

.