Chếch 45 độ ống gió vuông

115.000 

Chếch ống gió hay Cút 45 độ ,Cút 60 độ,Cút 30 độ …là các dạng đặc biệt khác của Cút ống gió trên hệ thống đường ống gió

Mục đích : Các cút, chếch này được sử dụng linh hoạt với nhiều mục đích cụ thể như : kết hợp với ống gió thẳng để tạo vượt ,chuyển cao độ linh hoạt ,hoăc tạo các chụp thời tiết bên ngoài cho hệ thống,chuyển hướng tuyến ống thuận tiện,…

Vật liệu : tôn mạ kẽm,ionx,…

.