Tee ống tròn

245.000 

Mục đích sử dụng : Tạo các đường ống nhánh ,chuyển hướng ,chuyển tiết diện tuyến ống gió nhánh dễ dàng theo phương vuông góc với đường ống chính,lắp dặt nhanh gọn

Vật liệu : tôn mạ kẽm, ionx (201,304)  tùy theo yêu cầu.Tee có thể sản xuất dễ dàng ,phù hợp với yêu cầu lắp đặt : Tê đều,tê thu…thường sản xuất âm để lắp trực tiếp với ống dẫn chính mà không cần măng xông

.