Cut 90 ống gió tròn – Elbow 90

195.000 

Cút góc ống tròn xoắn

+Cút  ống gió vuông được sử dụng phổ biến  trong hệ thống ống gió HVAC, Cút ống gió là phụ kiện dùng chuyển hướng đi của đường ống gió cấp, ống hồi , hay sử dụng làm chụp thời tiết  lấy gió tươi ngoài trời,…

+Tùy theo yêu cầu  Cút ống gió được gia công với bán kính (R) khác nhau,thông thường  R=1/2 (a)- kích thước cạnh cút , để giảm thiểu tổn thất ,hay kết nối phù hợp các nhánh ống vuông góc ngang,  đi lên hay đi xuống,…

+ Cút 90 ống gió tròn xoắn thường được sản xuất âm để kết nối dễ dàng với ống gió,giảm tri phí lắp đặt.

.