Tủ điện hạ thế tụ bù

SKU: TTBHT

Tình trạng: In stock

Quick Overview
Tủ tụ bù hạ thế :  Trong hệ thống điện, tụ bù hạ thế được sử dụng với mục đích bù công suất phản kháng. Để nâng cao hệ số công suất cosφ nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của lưới điện. Tụ bù hạ thế là th...