Tee máng cáp

211.000₫ 205.000₫

SKU: Tee Máng Cáp- Tee W200xH100xt=1.2 (mm)

Tình trạng: In stock

Quick Overview
Tê máng cáp - Tee Cable -Tee trunking : Được sử dụng phổ biến trong hệ thống máng cáp dùng chuyển hướng máng ,tạo các nhánh máng cấp vuông góc trên tuyến , có nắp đậy hoặc không nắp đạy theo hệ thống máng, có đột lỗ đáy hoặc không...
Quantity