Ống gió lượn- Ống Z chuyển cao độ

295.000₫

SKU: Z 300x200-E200xL500xt=0.58 (mm)

Tình trạng: In stock

Quick Overview
Ống Z chuyển cao độ hay ống lượn (Offset ) : +Mục đích sử dụng :  được sử dụng khi các tuyến ống  triển khai trên cùng mặt bằng cần tránh nhau,hoặc đường ống gió cần vượt qua các dầm,chuyển cốt trên mặt bằng xây dựng...
Quantity