Hộp Gió,Hộp chia gió,Hộp cửa gió

275.000₫

SKU: HG-560x560 H200-D200xt= 0.58

Tình trạng: In stock

Quick Overview
Hộp gió ,hộp chia gió , Hộp cửa gió được sử dụng kết  nối miệng máy chia gió đến với các cửa gió,miệng gió ở các điểm cấp gió, hút gió,hồi gió.. +Hộp gió  là buồng góp để đưa cấp khí tới các vị trí sử dụng là các ...
Quantity