Z ống gió tròn

325.000₫

SKU: Z D300xL500-E150

Tình trạng: In stock

Quick Overview
+ Mục đích : Ống  Z thường được sử dụng khi tuyến ống cần tránh ,hoặc vượt qua các dầm xây dựng trên đường đi của kênh dẫn gió +Cấu tạo : với ống  Z tròn thường được kết hợp bởi đoạn ống thẳng và chếch ống gió đ...
Quantity