Ống nhánh Y-branch

325.000₫

SKU: D 200/200/200 x L500xt=0.58

Tình trạng: In stock

Quick Overview
Ống nhánh -Y branch : +  Mục đích sử dụng :  Tạo thêm nhánh ống mới từ đường ống chính nhằm vận chuyển lưu thông khí dễ dàng đến các vị trí cần cấp +  Ống nhánh : Có thể kết hợp với các cút chếch  30 độ ,45 độ ,60 đ...
Quantity